Úvod   >  Soutěž

Vyhrajte s InService skvělé dárky

Společnost InService s.r.o. je pořadatelem soutěže "Vyhrajte s InService skvělé dárky". Stát se účastníkem této soutěže je velice jednoduché a stačí vykonat pouze 3 jednoduché kroky.
Zaregistrovat se
Zaregistrovat se dle předvyplněného vzoru. Bude Vám přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které použijete pokaždé, když se budete chtít zúčastnit soutěže.
Přihlásit se
Přihlásit se přiděleným jménem a heslem, čímž se Vám zpřístupní stránka pro vložení čísla servisního protokolu a tedy pro samotnou účast v soutěži.
Zaregistrovat číslo servisního protokolu
Zaregistrovat číslo servisního protokolu o provedené servisní prohlídce nebo servisním zásahu na obchodní jednotce. Každý servisní protokol musí být zaregistrován v měsíci, v kterém byl vystaven, a může být zaregistrován pouze 1x.

Každý servisní protokol musí být zaregistrován v měsíci, v kterém byl vystaven a může být zaregistrován pouze 1x.

Číslo servisního protokolu je uvedeno v levém horním rohu a jedná se o pětimístný numerický kód. Slosování probíhá vždy 1x měsíčně a každý měsíc můžete vyhrát 3 hodnotné ceny jako např.

  • poukaz na masáž
  • poukaz na večeři do restaurace pro dva
  • poukaz na kosmetické ošetření pleti a další zajímavé ceny

Navíc 1x ročně probíhá velké slosování všech servisních protokolů v daném roce a hlavní cenou tohoto slosování je týdenní zájezd do Egypta pro 2 osoby.
Slosování probíhá automaticky na webových stránkách vždy každý 16. den následujícího kalendářního měsíce. Jména výherců se objeví na webových stránkách do 3 dnů od termínů slosování.

Všeobecné podmínky soutěže

1. Organizátor a technické zajištění

InService s.r.o., Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6, IČO 28407407, DIČ CZ28407407 www. inservice.cz

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 01.03.2010 do odvolání na území České republiky.

3. Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena pomocí letáků rozdávaných při servisních návštěvách přímo servisními techniky a dále na internetových stránkách spol. INSERVICE s.r.o. (www.inservice.cz).

4. Výhry v soutěži

Jednotlivé výhry a jejich počet jsou přesně specifikovány na www. inservice.cz, odkaz SOUTĚŽ

5. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které splňují tyto další podmínky:
a) Jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
b) Nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c) Nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d) Nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů.

6. Řešení rozporů, změny pravidel

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
Provozovatel soutěže nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží ( ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou ), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěže. Provozoval dále nenese zodpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktní e-mailové nebo poštovní adresy účastníka soutěže třetí osobou.

7. Ochrana osobních údajů

Poskytne-li uživatel své osobní údaje za účelem účasti v soutěži, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel bude shromažďovat a zpracovávat .
 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena